logo

Releasenotes Versie 2023-2

Releasedatum: 26 april 2023 - Bekijk andere releasenotes


s

Op 26 april is er een nieuwe release van het Telerevalidatie.nl portaal uitgekomen. Op deze pagina staan alle wijzigingen beschreven.

Onboarding van patiënten

Bij de eerste keer dat een patiënt inlogt is er nu de mogelijkheid een korte introductie te tonen. Voor elk onderdeel dat de patiënt kan gebruiken (oefeningen, informatie, berichten, etc.) wordt er een pagina getoond. Hiermee wordt er kort ingegaan op de functie van dit onderdeel. Deze functionaliteit staat voor bestaande klanten standaard uit en kan zelf aangezet worden.

Het wel of niet gebruiken en de teksten voor elk onderdeel kunnen door een beheerder aangepast worden. Dit kan via Beheer > Instellingen en dan op het tabblad ‘Patiënten’.

Zoeken in alle oefeningen

Het zoeken bij het klaarzetten van oefeningen voor een patiënt is aangepast. Op dezelfde manier als bij Informatie is er nu een extra tab ‘Alles’ toegevoegd. Hier worden standaard alle oefeningen die je voorzien hebt van een ster getoond. je favoriete oefeningen zijn daardoor snel klaar te zetten.

Door een zoekterm in te vullen wordt er gezocht in alle categorieën. Je kan nog steeds doorklikken naar de andere tabbladen om specifiek fysieke of vaardigheden oefeningen te zoeken.

Daarnaast is er voor beheerders een extra veld ‘Aanvullende zoektermen’ toegevoegd bij een oefening. Hier kunnen extra steekwoorden of alternatieve titels toegevoegd worden. Deze tekst wordt wel doorzocht maar is niet zichtbaar voor de patiënt. Zo kan je oefeningen beter vindbaar maken.

Uitschrijven van een kind

Sinds enige tijd kunnen ouders een eigen account krijgen als hun kind behandeld wordt met behulp van Telerevalidatie.nl. Ouders kunnen de informatie en oefeningen inzien of communiceren met behandelaren. Als een kind dan uitgeschreven werd bleef het ouder account echter gewoon open staan.

Bij het uitschrijven van een kind wordt er nu ook getoond dat er ouder accounts zijn. Door de betreffende ouder aan te vinken wordt deze ook uitgeschreven. Dat gebeurt dan op dezelfde uitschrijfdatum als het kind.

Overzicht met patiënten

In het overzicht met patiënten wordt steeds meer informatie getoond. Niet elke kolom is altijd relevant voor een organisatie. Daarom is dit nu mogelijk om aan te passen. Een beheerder kan aangeven welke kolommen van het patiëntoverzicht wel en niet getoond hoeven te worden.

Kleine wijzigingen

  • Op de detailpagina van een patiënt kan er in het dag overzicht nu op een dag geklikt worden zodat je de opdrachten zelf ziet. Voorheen kon je alleen zien dat er bijvoorbeeld 4 oefeningen waren maar niet welke
  • Behandelaren kunnen bij een patiënt een ingevuld informatie item downloaden als PDF
  • Behandelaren kunnen nu ook voor een Mantelzorger een wachtwoord reset e-mail versturen
  • In de Marktplaats is het nu ook mogelijk om een los informatie item te downloaden
  • Patiënten kunnen nu ook aangeven dat iemand uit het netwerk hun doelen in mag zien
  • Patiënten worden via een E-mail vaker herinnert aan een nog niet ingevulde vragenlijst
  • Patiënten kunnen de dagelijkse huiswerk melding nu ook uitzetten

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl