logo

Releasenotes Versie 2023-1

Releasedatum: 17 januari 2023 - Bekijk andere releasenotes


Op 17 januari is er een nieuwe release van het Telerevalidatie.nl portaal uitgekomen. Op deze pagina staan alle wijzigingen beschreven. Om deze wijzigingen ook meer onder de aandacht te brengen van behandelaren is onderstaande video gemaakt. Elke behandelaar krijgt deze video eenmalig te zien bij de eerste keer inloggen na het uitvoeren van de release.

FIXME!

Nieuwe inlogpagina

De meest in het oog springende verandering deze release is de nieuwe inlogpagina. De vormgeving en functionaliteit van deze pagina is de afgelopen jaren niet aangepast en dat werd hoog tijd. De nieuwe inlogpagina oogt vriendelijker en kan door middel van de foto verder gepersonaliseerd worden.

Het eenvoudig inloggen voor met name patiënten blijft een aandachtspunt. Daarom is het nu voor Google en Apple gebruikers ook mogelijk om op een andere manier in te loggen. Als deze inlogmogelijkheden aangezet worden, verschijnt er op het inlogscherm een extra knop “Log in via Google” of "Log in via Apple". Door hierop te klikken vindt het inlogproces plaats via Google of Apple. Beide organisaties hebben aangeven deze inlogpogingen niet te gebruiken om een profiel van de gebruiker te maken. Er zijn dus geen extra privacy risico’s aan deze manier van inloggen verbonden. Deze inlogmogelijkheid aanzetten vraagt afstemming met Google en Apple en kan nu alleen door Telerevalidatie.nl gedaan worden.

Patiëntstatus

Nadat een patiënt klaar is met de hoofdbehandeling, blijft deze vaak nog een periode toegang houden tot het portaal. Het patiëntoverzicht bevat hierdoor waarschijnlijk veel patiënten die geen actieve aandacht meer vereisen. . Om het patiëntoverzicht overzichtelijker te maken wordt er in deze release een status aan de patiënt gekoppeld. Bij de inschrijving van een nieuwe patiënt kan er gekozen worden uit twee statussen: "Prehabilitatie" en "Behandeling". Later kan deze status omgezet worden naar de status "Nabehandeling".

Patiënten met een Nabehandeling status worden standaard verborgen in het overzicht met patiënten. Telerevalidatie.nl kan helpen om grote groepen patiënten in één keer over te zetten naar de Nabehandeling status.

Meldingen bij een informatie item

Een grote wens van veel behandelaren is de mogelijkheid om een melding te krijgen als een patiënt iets invult bij een informatie item. In het huidige portaal is er al een icoontje dat aangeeft dat de patiënt iets heeft ingevuld, maar de behandelaar moet dit zelf in de gaten houden.

In de nieuwe versie is het ook mogelijk om een melding te krijgen als de patiënt het informatie item leest of iets invult. Die melding wordt dan verstuurd naar de behandelaar die het informatie item heeft klaargezet. Om te zorgen dat behandelaren niet te veel meldingen krijgen, moet dit per informatie item aangezet worden.

Verbeterde helppagina

Als onderdeel van haar inwerkproces heeft Carine de helpfunctie nagelopen. Er zijn tal van tekstuele toevoegingen gedaan om de helpfunctie te verbeteren. Ook de komende periode gaan we hier mee door en zullen we onder andere de hele e-learning herzien.

Kleine wijzigingen

  • Er wordt nu anoniem bijgehouden waar behandelaren naar zoeken tijdens het klaarzetten van oefeningen voor een patiënt. Met deze informatie zullen wij de komende tijd de zoekfunctionaliteit verder optimaliseren.
  • Bij het aanmaken van een vragenlijst kan je deze nu een concept status geven. De conceptstatus kan gebruikt worden om eerst de vragenlijst compleet te maken voordat deze aan een patiënt toegewezen kan worden.
  • De app laadt filmpjes in de berichten en het schriftje op een betere manier. Hierdoor worden ook berichten met een groot aantalfilmpjes goed weergegeven.
  • Bij een batch taak kan je bij zowel vragenlijsten als informatie items een datum opgeven waarop deze beschikbaar moeten komen. Voorheen was dit altijd per direct.
  • Bij het bekijken van de tijdindeling van een patiënt krijg je, als de patiënt nog geen beoordelingsmogelijkheden heeft, een eenvoudige manier te zien om deze direct in te stellen.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl