logo

Releasenotes Versie 2023-1

Releasedatum: 18 oktober 2022 - Bekijk andere releasenotes


Op 18 oktober is er een nieuwe release van het Telerevalidatie.nl portaal uitgekomen. Op deze pagina staan alle wijzigingen beschreven. Om deze wijzigingen ook meer onder de aandacht te brengen van behandelaren is onderstaande video gemaakt. Elke behandelaar krijgt deze eenmalig te zien bij de eerste keer inloggen na het uitvoeren van de release.

Mijn Media

Via het portaal worden steeds meer foto’s en filmpjes gedeeld. Het moment van het maken van zo een foto en het versturen hiervan is vaak anders. Een groepsleider maakt bijvoorbeeld gedurende de dag een aantal foto’s en wil deze aan het einde van de dag naar de ouders van elk kind sturen. Dit kon tot nu toe niet handig. Een foto naar meerdere ouders tegelijk sturen kon niet en moest steeds één voor één gedaan worden. U moest daarbij dan de foto steeds opnieuw weer uploaden.

In deze release is er nu de Mijn media functionaliteit bijgekomen. Hiermee kunt u via het portaal of de App steeds nieuwe foto’s of filmpjes toevoegen. Deze komen dan in een overzicht te staan. Vervolgens kunt u via het portaal één of meerdere items selecteren en aangeven naar welke patiënten u deze wilt sturen. Patiënten zien hierbij van elkaar niet wie een foto of filmpje ontvangen heeft. Reacties van een ouder zijn dan ook niet zichtbaar voor andere ouders.

Toegevoegde media zijn een week te gebruiken worden en verdwijnt daarna vanzelf. Van elk item kunt u zien of deze al is gebruikt of niet.

Biometrie

Steeds meer telefoons en tablets bieden tegenwoordig biometrie aan. Dit betekent dat u via een vingerafdruk of gezichtsherkenning in kunt loggen. Dat kan voor het unlocken van uw telefoon maar Apps als Telerevalidatie.nl kunnen hier ook gebruik van maken. Dit is al langer de wens en met deze release is dat nu ook gerealiseerd. Na het inloggen in de App krijgt u de mogelijkheid om dit aan te zetten. Logt u in via biometrie dan is het gebruik van Twee Factor Authenticatie niet meer nodig.

Het gebruik hiervan is optioneel en de App heeft zelf geen toegang tot de gegevens van de vingerafdruk of de gezichtsherkenning. Dit wordt helemaal afgehandeld door uw eigen telefoon.

De nieuwe versie van de App moet voor elke klant los aangemeld worden bij Google en Apple. Het uitleveren hiervan gaat in overleg.

Toegankelijkheid voor slechtzienden

Niet alle patiënten kunnen even goed zien. Een deel van de patiënten is slechtziend of zelfs blind. We hebben daarom ons portaal en de App laten controleren door experts van Visio (www.visio.org). We hebben samen gekeken wat de huidige stand van zaken is en wat we hieraan kunnen verbeteren. Op basis daarvan zijn er een heel aantal verbeteringen doorgevoerd die het portaal en de App voor mensen die gebruik maken van een screenreader toegankelijker maken. Reguliere gebruikers merken hier niets van maar het is voor slechtzienden echt een hele verbetering.

Verborgen berichten voor kinderen

Steeds meer klanten zetten het portaal in voor kinderrevalidatie. Hierbij is communicatie met ouder en kind een belangrijk onderdeel. Kinderen kunnen hun ouders zelf toegang geven en zo ook inzage geven in berichten die het kind ontvangen heeft van een professional. Met name bij tieners is er de wens om ook berichten te kunnen sturen én ontvangen die de ouders niet in kunnen zien. Soms wil een kind onderwerpen bespreken zonder dat de ouders dan mee kunnen lezen.

Hiervoor is het nu mogelijk om als kind een bericht te versturen waarbij u aangeeft dat dit niet getoond aan ouders moet worden. Ouders kunnen dit bericht dan helemaal niet zien. Ook als professional hebt u de gelegenheid zo een verborgen bericht te versturen.

Categoriestructuur bij informatie

Bij zowel oefeningen als bij informatie items maken we gebruik van een categoriestructuur. Hierbij kan elke klant zelf nieuwe categorieën toevoegen of bestaande wijzigen en hiermee een logische onderverdeling maken. Tot nu toe was het mogelijk om zo veel subcategorieën aan te maken als dat u maar wilde. Bij het klaarzetten van informatie en oefeningen toonden we echter alleen de eerste vier niveaus. Het is nu niet langer meer mogelijk om meer dan vier lagen aan categorieën te hebben.

Bestaande categorieën die op het vijfde of zesde niveau zitten blijven behouden maar er kunnen geen nieuwe categorieën op dit niveau aangemaakt worden.

De categorieën bij de informatie items werden tot nu toe altijd alleen alfabetisch gesorteerd. Dit kunt u nu beïnvloeden. Bij een categorie kunt u nu een volgorde opgeven op basis waarvan de sortering gedaan wordt. Hiermee kunt u nu dus zelf bepalen welke categorie er als eerste en welke als laatste getoond wordt. Dit sorteren op volgorde kan ook voor informatie items zelf.

Bij een categorie kunt u nu ook een beschrijving opgeven. Bij het selecteren van die categorie tijdens het klaarzetten van informatie wordt deze beschrijving nu ook getoond. Hiermee kunt u ook beter beschrijven wat er in die categorie zit en voor wie dit bedoeld is.

Als laatste kunt u nu ook een kleur opgeven bij een categorie. Deze kleur wordt getoond tijdens het klaarzetten van informatie. Met die kleur kunt u aangeven dat een categorie bijvoorbeeld ergotherapie of psychologie informatie bevat.

Kleine verbeteringen

  • Via Beheer -> Oefeningen kunt u als professional een oefening voor uwzelf favoriet maken. Voorheen kon dit alleen tijdens het klaarzetten van oefeningen voor een patiënt;
  • Bij het via uw telefoon instellen van de Twee Factor Authenticatie kunt u niet met dezelfde telefoon ook de QR code scannen. Daarom is er nu een linkje bijgekomen waarmee direct de standaard Authenticator App van uw telefoon geopend wordt en de benodigde gegevens direct doorgegeven worden;
  • Bij het schrijven in het schriftje kunt u nu net als bij de Berichten gebruik maken van opmaak;
  • Bij een toelichting binnen een vragenlijst kunt u nu ook gebruik maken van opmaak;
  • Als professional kun je nu ook een handtekening toevoegen die onder elk nieuw bericht geplaatst wordt.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl