logo

Releasenotes Versie 2021-3

Releasedatum: 5 oktober 2021 - Bekijk andere releasenotes


Op 5 oktober is er een nieuwe release van het Telerevalidatie.nl portaal uitgekomen. Op deze pagina staan alle wijzigingen beschreven. Om deze wijzigingen ook meer onder de aandacht te brengen van behandelaren is onderstaande video gemaakt. Elke behandelaar krijgt deze eenmalig te zien bij de eerste keer inloggen na het uitvoeren van de release.

Nieuwe App beschikbaar

Tijdens de zomerperiode hebben wij hard gewerkt aan het afronden van de nieuwe versie van de App. Door nieuwe technische mogelijkheden die moderne telefoons bieden, is het nodig om regelmatig groot onderhoud uit te voeren, zodat je hier gebruik van kunt maken. Ook was het tijd voor een vernieuwing van de vormgeving. Dit is dus direct meegenomen.

De nieuwe versie van de App is bij een aantal klanten al in productie genomen en de verwachting is dat alle andere klanten hier in de komende twee weken ook gebruik van kunnen maken.

Een aantal nieuwe onderdelen in de App die we graag onder de aandacht willen brengen zijn:

 • Kiezen van een thema voor kinderen; In het portaal kon dit al, maar nu kunnen kinderen in de App ook kiezen voor een ander visueel thema. We bieden nu thema’s aan voor Ruimtevaart, Bouwen, Planten en Mode.
 • Berichten versturen als professional ; Als professional kun je nu via de App een bericht sturen naar één van je patiënten. Hierbij kun je ook vanuit de App een filmpje of foto maken en die toevoegen als bijlage. Dit beeldmateriaal wordt na het versturen direct weer van je device verwijderd, zodat er geen patiëntdata achterblijft.
 • Schriftje aanvullen als professional; Naast de berichten kun je nu ook het schriftje van een patiënt inzien, hier een reactie in plaatsen of zelf een nieuw bericht toevoegen. Ook hier kun je eenvoudig een filmpje of foto als bijlage toevoegen.

Bewerken van een vragenlijst

Via het portaal is het mogelijk om zelf een vragenlijst samen te stellen. Deze kan vervolgens voor een groep patiënten klaargezet en ingevuld worden. Dit laatste gaat eigenlijk altijd goed, maar over het samenstellen of bouwen van een vragenlijst krijgen we relatief veel vragen. We hebben met een aantal gebruikers een usability onderzoek uitgevoerd om te kijken waardoor dit komt.

Hier kwam uit dat in de schermopbouw veel informatie verborgen was, dat het effect van een aangepaste vraag niet altijd zichtbaar was en dat de gekozen terminologie regelmatig onduidelijk was. We zien steeds meer behoefte aan het werken met vragenlijsten, dus dan is zo een uitkomst niet ideaal.

In deze release is daarom het bewerken van een vragenlijst helemaal opnieuw vormgegeven. Hierbij is er goed gekeken naar de uitkomsten van het usability onderzoek. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er wordt nu gewerkt met een preview van de vragenlijst, in plaats van een opsomming van alleen de vragen;
 • Alle wijzigingen worden direct opgeslagen en verwerkt. Je ziet dus bijvoorbeeld snel wat een ander vraagtype kiezen betekent;
 • Er is veel meer toelichting en inline helpinformatie beschikbaar tijdens het bewerken van een vraag. De terminologie is ook verbeterd, zodat deze meer aansluit bij de manier waarop je een papieren vragenlijst zo bespreken.

We verwachten ook in opvolgende releases deze functionaliteit nog verder te kunnen verbeteren. Suggesties hiervoor kan je sturen naar support@telerevalidatie.nl.

Uploaden van grote bestanden

In het portaal wordt er steeds meer gedaan met videobeelden. Eén van de beperkingen die hier nog op zat, was dat er een limit was van hoe groot een filmpje mocht zijn dat toegevoegd werd. Standaard stond dit op 100MB en bij sommige klanten was dit al opgehoogd naar 250MB. Door die maximale grootte moesten filmpjes soms ingekort worden, wat vaak onwenselijk was.

Gelukkig is het door een aantal technische wijzigingen op de achtergrond nu mogelijk om filmpjes te uploaden zonder een limiet. Er zijn dus geen beperkingen meer van hoe lang een filmpje mag zijn! Dit geldt nu voor gewone oefeningen, persoonlijke oefeningen, berichten, het schriftje en bij de informatie-items. Hierbij maakt het niet uit of een filmpje wordt toegevoegd vanuit het portaal of vanuit de App.

Let op: Een langer filmpje uploaden kost, afhankelijk van de eigen internetsnelheid, wel meer tijd voor het versturen.

Kleine verbeteringen

 • Als applicatiebeheerderbeheerder kun je aangeven dat de antwoorden van een informatie-item vertrouwelijk zijn. Vertrouwelijke informatie-items die klaar staan voor een patiënt kunnen dan alleen bekeken worden door Professionals die hier rechten voor hebben. Die rechten lopen via de Rollen en zijn daar door een beheerder zelf in te stellen. Veel organisaties zullen hiervoor een extra rol aanmaken.
 • Het is nu mogelijk om een aangepaste periode op te geven waarna er via de App opnieuw om een Two Factor Authenticatie (2FA) gevraagd wordt. Hierdoor is het mogelijk om via het portaal elke 24 uur een 2FA code te vragen en bij de App maar eens in de week te doen. De standaardwaarde staat op elke 24 uur en een applicatiebeheerder kan dit zelf aanpassen.
 • Als beheerder kun je bij een doelgroep opgeven dat dit een standaard doelgroep is die voor elke patiënt gestart moet worden;
 • Bij het schrijven in het schriftje, krijg je nu een melding als de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor het uploaden van persoonlijke media.
 • Bij het schrijven in het schriftje, is het invoerveld nu groter gemaakt. Hierdoor kun je bij langere teksten beter zien wat je al geschreven hebt.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl