logo

Releasenotes Versie 2021-2

Releasedatum: 6 juli 2021 - Bekijk andere releasenotes


Op 6 juli is er een nieuwe release van het Telerevalidatie.nl portaal uitgekomen. Op deze pagina staan alle wijzigingen beschreven. Om deze wijzigingen ook meer onder de aandacht te brengen van behandelaren is onderstaande video gemaakt. Elke behandelaar krijgt deze eenmalig te zien bij de eerste keer inloggen na het uitvoeren van de release.

Zoeken van oefeningen

Eén van de meest uitgevoerde acties in het portaal is het klaarzetten van oefeningen voor een patiënt. Het vinden van de juiste oefeningen was hierbij niet altijd eenvoudig. De meeste klanten gebruiken ook elk hun eigen indeling waardoor er lastiger inhoud gedeeld kon worden tussen organisaties.

Ondersteund door de gebruikersgroep en veel individueel overleg is er een nieuwe zoekstructuur bedacht en gebouwd waarmee we veel van de bestaande problemen opgelost hebben. Zo is er een duidelijke splitsing gemaakt tussen aandoening specifieke oefeningen en algemene oefeningen. Ook volgt de indeling nu globaal de ICF-indeling, waardoor deze meer aansluit bij de dagelijkse praktijk van de behandelaren. Verder is een oefening nu te koppelen aan meer dan één categorie. Oefeningen kunnen dus op meerdere plekken in de structuur terugkomen.

De pagina voor het klaarzetten van de oefeningen is ook aangepast. Hier wordt natuurlijk de nieuwe zoekstructuur gebruikt, maar biedt nu ook filters voor:

 • Met ster; Oefeningen die een behandelaar als ‘favoriet’ aangemerkt heeft;
 • Kinderen; Alleen oefeningen tonen die voor kinderen bedoeld zijn;
 • Recent gebruikt; Alleen oefeningen die de behandelaar de laatste 3 maanden gebruikt heeft.

Tenslotte is ook het opgeven van instructies bij een oefening aangepast:

 • Het is nu weer mogelijk om via de overzichtspagina van de instructies direct een nieuwe instructie toe te voegen of een bestaande instructie aan te passen. Deze functies was in Release V2020-3 komen te vervallen, maar werd toch erg gemist. Deze is nu dus weer terug.

 • Het aanpassen van een bestaande instructies bij een oefening is nu ook mogelijk. Voorheen kon je alleen een instructie weggooien en een nieuwe toevoegen. Dit hoeft nu dus niet meer. Hiermee kunnen ook instructies die onderdeel zijn van een basisprogramma aangepast worden.
 • Vergelijkbaar met het activiteitenschema kun je nu ook bij de oefeningen gebruik maken van een opbouwschema. Geef zelf op met hoeveel sets of herhalingen je wil beginnen, met hoeveel je dit wil verhogen en voor hoeveel weken je dit wil doen. De instructies worden dan direct toegevoegd en zijn zichtbaar voor de patiënt.

Het portaal voor kinderrevalidatie

Zoals op de laatste gebruikersgroep besproken bevat deze release een aantal wijzigingen voor kinderrevalidatie:

 • Toegang voor ouders; Bij patiënten onder de 18 jaar is het mogelijk om een extra ouderaccount toe te voegen. Met behulp van dit ouderaccount kan een ouder of verzorger de inhoud van één of meerdere kinderen bekijken. Als ouders gescheiden zijn is het mogelijk om meerdere ouderaccounts aan te maken bij een kind. Hierdoor heeft elke ouder dezelfde informatie beschikbaar en krijgt elke ouder ook dezelfde notificaties. Kinderen van 13 jaar of ouder kunnen via het portaal toestemming geven dat een ouder de informatie inziet. Dit is een wettelijk vereiste. Alleen na die toestemming is de informatie in te zien. Een kind kan die toestemming zelf ook weer intrekken.

 • Nieuwe thema’s; Bij de eerste keer inloggen krijgt een kind de mogelijkheid om te kiezen uit één van de beschikbare thema’s. Zo is er een thema voor Ruimtevaart, Bouwen, Planten en Knutselen. De kleuren, achtergrond en icoontjes die vervolgens in het portaal gebruikt worden hebben allemaal te maken met het gekozen thema. Via het profiel kan een kind ook weer een ander thema kiezen.

  De thema’s richten zich nu vooral op kinderen tussen de 0 en 12 jaar.
 • Extra inhoud; Behandelaren van Revalidatie Friesland hebben een groot aantal oefeningen en informatie items beschikbaar gesteld via de Marktplaats. Zo zijn er ADL, sport en spel, kracht en logopedie oefeningen toegevoegd. Ook is er nu informatie over o.a. CP, DCD, leerstrategieën en vaardigheden beschikbaar. Zodra deze release op je omgeving geïnstalleerd is kan je deze inhoud bekijken in de Marktplaats.

In volgende releases verwachten we meer functionaliteit toe te voegen om het portaal ook aantrekkelijker te maken voor jongeren (12-18 jaar).

Integratie met Media Arqive

Samen met de Maartenskliniek en Media Arqive is er gewerkt aan een koppeling tussen Arqive en het Telerevalidatie.nl portaal. Met behulp van deze koppeling is het mogelijk om filmpjes of foto’s uit Arqive te ontsluiten als persoonlijke oefening in het Telerevalidatie.nl portaal. Het beeldmateriaal blijft opgeslagen in Arqive maar is zo wel in te zien door de behandelaar en de patiënt die het betreft.

Wilt u ook gebruik maken van de Arqive koppeling? Neem contact op met de supportdesk op suppport@telerevalidatie.nl.

Voorproefje nieuwe versie App

Ontwikkelingen op het mobiele vlak volgen elkaar steeds sneller op. Om daar gebruik van te kunnen maken zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuwe versie van de App. Bij de lancering zal deze alle functionaliteiten bevatten van de bestaande App, maar daarnaast ook een heel aantal verbeteringen. Zo kunnen vragenlijsten beter bekeken en beantwoord worden en is het uploaden van bijlages veel minder foutgevoelig geworden. Ook zijn de kinderthema’s, die in deze release zitten, ook beschikbaar voor de nieuwe versie van de App.

De planning is dat de nieuwe App eind juli af is. Alle klanten die gebruik maken van de App krijgen dan screenshots van hoe de App er uit gaat zien in hun huisstijl. Na goedkeuring zullen wij de nieuwe versie van de App ook toevoegen aan de App stores. We verwachten dat begin september alle bestaande klanten de nieuwe App in gebruik hebben.

Voorjaarsschoonmaak

Met elke nieuwe release wordt er nieuwe functionaliteit toegevoegd. Eén keer per jaar kijken we ook of alle beschikbare functies nog steeds het gewenste effect hebben. Op basis van gebruikservaringen en metingen hebben we de volgende aanpassingen gedaan:

 • De basisprogramma’s zijn hernoemd naar ‘Standaard oefenschema’. Het koppelen van oefeningen aan een standaard oefenprogramma werkt nu met dezelfde manier van zoeken als bij een patiënt;
 • De Shortlist met patiënten is hernoemd naar ‘Patiënten met ster’. De functionaliteit is verder gelijk gebleven;
 • Het archiveren van berichten is niet langer mogelijk. Alle gearchiveerde berichten worden weer terug verplaatst naar de Inbox. Er wordt dus niets verwijderd;
 • Het uitvoeren van oefeningen van via `Aanvullend oefenen’ is niet langer meer mogelijk;
 • De therapietrouw van het oefenen is niet langer zichtbaar. Deze waarde bleek niet betrouwbaar genoeg doordat patiënten de oefeningen niet altijd registreren, maar ze wel doen. Daardoor leek de therapietrouw laag, terwijl dit niet altijd zo was.

Kleine verbeteringen

 • Bij de berichten en het schriftje kan de patiënt nu ook het BIG-nummer van een behandelaar inzien. Dit BIG nummer kan toegevoegd worden via Beheer -> Professionals;
 • Als beheerder is het mogelijk om de Twee Factor methode te resetten;
 • Als beheerder kun je bij een doelgroep opgeven dat dit een standaard doelgroep is die voor elke patiënt gestart moet worden;
 • Beheerders van een omgeving die Single Sign On (SSO) via ADFS of AzureAD gebruiken, kunnen nu aangeven dat gebruikers met een specifieke extensie (bijv @umcg.nl) alleen maar in kunnen loggen via de SSO-koppeling. Die gebruikers krijgen dan geen wachtwoord mailtjes meer en kunnen hun Telerevalidatie wachtwoord ook niet langer aanpassen. Het voordeel hiervan is dat een collega direct ook niet meer in kan loggen in Telerevalidatie als hij/ zij uit dienst gaat.
 • Bij het klaarzetten van informatie voor een patiënt is het zichtbaar dat deze al beschikbaar is voor de patiënt.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl