logo

Releasenotes Versie 2020-4

Releasedatum: 1 december 2020 - Bekijk andere releasenotes


Nieuwe inhoud

In deze release zijn er drie nieuwe modules van Therapieland beschikbaar gekomen. Dit zijn de modules Chronische pijn, Veerkracht en Zelfbeeld. Deze zijn na het installeren van deze release beschikbaar voor de klanten die licenties voor Therapieland afnemen.

Daarnaast is er ook inhoud toegevoegd van ACT Guide met een revalidatie specifiek module over ACT. Deze is gedeeltelijk in te zien via de Markplaats en is een aanvullende dienst. Het is mogelijk om een pilot te doen met deze module.

Verder zien we dat onze klanten steeds vaker zelf inhoud maken. Dit juichen we erg toe. Om dit proces te ondersteunen zijn er een aantal nieuwe helpitems beschikbaar. Hierin geven we suggesties over hoe je mooie video’s voor zowel oefeningen als informatie items toe kunt maken.

Smiley support in het schriftje

Via de App kon het al een tijdje maar het schriftje binnen het portaal ondersteunt nu ook smiley’s. Bij het schrijven van een nieuw bericht of reactie kun je kiezen uit aantal smiley’s om je boodschap extra kracht bij te zetten. De selectie laat zowel positieve als negatieve emoties zien en is bewust klein gehouden om het overzichtelijk te houden.

Sneltoetsen

Voor professionals die het portaal op een laptop of computer gebruiken zijn er sneltoetsen toegevoegd. Deze zijn uitgelegd in het helpitem ‘Sneltoetsen’. Met behulp van het keyboard kan groeiend aantal functies uitgevoerd worden zonder dat hiervoor een muis gebruikt te worden. Zo kan je met [ALT] + N in het overzicht met patiënten direct de dialoog voor het toevoegen van een nieuwe patiënt openen.

Formulieren patiënt en professional configurabel

Via de instellingen is het nu mogelijk om te configureren welke velden het formulier voor het toevoegen van een nieuwe patiënt en professional getoond worden en eventueel verplicht zijn. Sommige klanten willen bijvoorbeeld het patiëntnnummer verplicht hebben terwijl andere klanten hier niets mee doen. Op deze manier kan elke klant dit zelf beslissen.

De App

In de nieuwe release zijn er een heel aantal veranderingen aan de App doorgevoerd:

  1. Patiënten kunnen nu ook ingevulde vragenlijsten inzien. Voorheen was het alleen mogelijk om openstaande vragenlijsten te beantwoorden. Deze waren dan na het invullen niet meer zichtbaar. Vragenlijsten die een patiënt zelf mag initiëren kunnen nu ook gestart worden via de App.
  2. Bij het activiteitenschema is het in het portaal mogelijk om de patiënt te vragen een BORG schaal in te vullen. Dit is nu ook mogelijk in de App.
  3. Bij de tijdindeling was de standaard duur van een activiteit 30 minuten en deze startte altijd op het hele uur. Patiënten die heel precies hun tijd registreerde konden vaak door het kleine lettertype de resultaten niet meer teruglezen. Dit maakte het voor patiënten onnodig lastig om hun dagindeling te registreren. Daarom is er nu de mogelijkheid om de tijdeenheid van één regel aan te passen. Hierdoor is het registreren eenvoudiger geworden en het is het mogelijk om een betere weergave te krijgen van wat er precies gebeurd is.

Kleine verbeteringen

  • Bij de batchverwerking voor het toevoegen van informatie items is de categoriestructuur van nu zichtbaar. Dit maakt het selecteren van de juiste informatie items eenvoudiger. Daarnaast kan nu ook de datum waarop de informatie beschikbaar komt voor de patiënt opgegeven worden.
  • Bij een informatie item is nu, net als bij een oefening, te zien hoe vaak dit item al gebruikt is.
  • Bij een multiplechoice vraag in een vragenlijst kaun er nu aangegeven worden dat naast het label ook de waarde van de optie getoond moet worden in het antwoord.
  • Bij het activiteitenschema kunnen nu tot 15 activiteiten geregistreerd worden. Dit waren er voorheen 10.
  • Bij de tijdindeling kan de Telerevalidatie.nl supportdesk op aanvraag aan elke beoordelingscategorie een puntentelling koppelen. Dit is dus niet meer voorbehouden aan de officiële activiteitenweger methodiek.
  • Professionals kunnen via ‘Mijn profiel’ een korte afwezigheidsmelding opgeven. Deze wordt dan overal achter hun naam getoond en kan gebruikt worden om aan te geven dat iemand er tijdelijk niet is.
  • Een behandelaar kan bij het sturen van een bericht naast een patiënt ook een directe collega als geadresseerde opgeven.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl