logo

Releasenotes Versie 2020-1

Releasedatum: 11 februari 2020 - Bekijk andere releasenotes


Koppeling met Chipsoft

In deze release is er een eerste stap naar een koppeling met Chipsoft gezet. In samenwerking met Revalidatie Friesland is er een mogelijkheid gemaakt om vanuit HiX door te klikken naar het detailscherm van de patiënt in het Telerevalidatie.nl portaal. Als de patiënt nog geen account heeft dan wordt er een scherm getoond waarmee dit account aangemaakt kan worden. Hierbij worden o.a. de naam en het E-mailadres direct overgenomen vanuit Hix. Hierdoor hoeft er geen informatie overgetypt te worden.Deze koppeling zal binnenkort in productie genomen worden bij Revalidatie Friesland. Hierna is er ook de mogelijkheid voor andere Chipsoft klanten om hier gebruik van te gaan maken.

PDF export voor de patiënt


Het portaal bevat al export naar PDF voor o.a. oefeningen en het schriftje. Deze zijn nu gecombineerd in één export van vrijwel alle inhoud van het portaal. Doel van deze algemene export is de patiënt ook toegang te geven tot de informatie nadat de patiënt uitgeschreven is.


Via `Mijn profiel` kan de patiënt zo een export starten en deze vervolgens op een later moment downloaden.


Kleine verbeteringen

  • Bij het aanpassen van de hoofdbehandelaar van een patiënt wordt er nu een logregel weggeschreven zodat inzichtelijk is wie dit wanneer gedaan heeft.
  • Bij een basisprogramma kun je nu ook aangeven dat een informatie item op een specifieke dag van de week beschikbaar moet komen en niet alleen maar bij de start van de week
  • Bij de vragenlijsten is er een zoekmogelijkheid toegevoegd. Ook is in het overzicht nu te zien of een vragenlijst binnen een informatie item gebruikt wordt. Op het detailscherm van de vragenlijst is nu ook een overzicht met welke informatie items dit dan zijn.
  • Bij de doelgroepen worden gearchiveerde doelgroepen standaard niet meer getoond. Via de zoekmogelijkheid links kunnen deze nog wel getoond worden.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl