logo

Releasenotes Versie 2019-2

Releasedatum: 12 maart 2019 - Bekijk andere releasenotes


Activ8 en Mox sensor integratie

Er komen steeds meer sensoren op de markt waarmee het mogelijk is om activiteit te meten. Met zo een sensor kunnen patient en behandelaar beidde inzicht krijgen in het activiteitniveau van een patient. Zo kun je bijvoorbeeld een meting doen als onderdeel van de intake en vervolgens na een aantal weken een nieuwe meting doen om te kijken of er iets veranderd is.


Met deze release ondersteunen we twee verschillende sensoren: De Activ8 en de Mox. Dit zijn allebei activiteitensensoren maar leveren andere type data.

  • De Mox sensor meet activiteit in de vorm van een IMA waarde per minuut. Zo een IMA waarde is een getal tussen de 0 en 255 die de mate van activiteit weergeeft. Een IMA waarde kan ook omgerekend worden naar stappen.
  • De Activ8 sensor meet activiteit en categoriseert deze in 5 verschillende groepen (Zitten, staan, lopen, fietsen en rennen) en geeft per 5 minuten van elke groep het percentage aan.

Om zo een sensor te gebruiken moet de patient de App gebruiken. Hierin is het vervolgens mogelijk, als de patient hier rechten voor heeft, via bluetooth een sensor te koppelen en hier regelmatig meetresultaten van binnen te halen. Beide sensoren kunnen ongeveer een week met een volle batterij doen. Patienten hoeven de sensor dus niet steeds weer op te laden.Verzamelde data kan in het portaal en in de App getoond worden. Hiervoor is het mogelijk om voor elke organisatie een eigen visualisatie te maken. We zijn op zoek naar een of twee partijen die graag op kleine schaal willen experimenteren met deze sensoren. Lijkt dit u leuk? Neem contact op met support@telerevalidatie.nl.

Tijdlijn bij een doelgroep

Bij een doelgroep kun je aangeven dat een informatie items direct of na een periode beschikbaar komen voor de patient. Als je een groot aantal informatie items koppelt aan een doelgroep dan wordt het erg onoverzichtelijk wat er precies wanneer gaat gebeuren. Daarom is er nu de mogelijkheid om een tijdlijn in te zien.


In de tijdlijn is op chronologische volgorde te zien wanneer welk item beschikbaar komt voor de patient. Je bekijkt de tijdlijn op het tabblad `Informatie items` bij een doelgroep.

Downloaden van updates


Als applicatiebeheerder zie je op het startscherm hoeveel oefeningen er van een update voorzien kunnen worden. Elke updates moest vervolgens handmatig binnengehaald worden. Nu is het mogelijk om bij de Instellingen op te geven dat updates automatisch binnengehaald mogen worden. Dan hoef je dus niet meer elke oefening los aan te klikken.

Aanpassingen informatie items

In deze release zijn er twee extra mogelijkheden bijgekomen voor de informatie items.

Highlight functie voor patient; Tijdens het lezen van een informatie item kan de patient tekst selecteren en deze met een kleurtje markeren. Zo kan de patient belangrijke informatie makkelijker terugvinden. Highlighting werkt alleen in het portaal en niet in de app.


Andere soorten bestanden bij een persoonlijk informatie item; Het is nu ook mogelijk om bij een persoonlijk informatie item andere bestanden dan filmpjes toe te voegen. Het is nu mogelijk om audiobestanden, foto’s en Microsoft Office documenten mee te sturen.Kleine verbeteringen

  • De vragenlijsten zijn nu beter in te vullen via de App. Voorheen was dit op een aantal type telefoons niet mogelijk. Daarnaast kun je nu binnen een vragenlijst bij een vraag van het type ‘ aanvinklijst’ een ‘ Anders, nl‘ optie aanzetten. De patient kan dan zelf een extra antwoord invullen.
  • De helpfunctie is grondig herzien en herschreven
  • Een patient kan in het schriftje aangeven dat een bericht persoonlijk is en niet getoond mag worden aan anderen. Behandelaren kunnen dit bericht dan ook niet inzien. Dit kan vooral gebruikt worden als de patient voor zichzelf aan tekeningen wil maken.
  • Bij het stoppen van een doel wordt nu geregistreerd wie dit doel gestopt heeft
  • Activiteiten uit de overzichtslijst van de Activiteitenweger kunnen nu ook weer weggegooid worden. Als zo een activiteit al gebruikt is in een dagschema dan blijft die registratie gewoon staan.

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl