logo

Releasenotes Versie 2018-1

Releasedatum: 9 januari 2018 - Bekijk andere releasenotes


Statistiekenmodule

Tijdens het gebruik van het portaal wordt er op de achtergrond gegevens verzameld over de acties die behandelaren en patiënten uitvoeren. Tot nu toe was er geen manier voor een organisatie om zelf iets met deze gegevens te doen. Met de nieuwe statistiekmodule kan dit nu wel. Via de module wordt een groeiend aantal rapportages beschikbaar die inzage geven in het gebruik van het portaal.

U kunt de gegevens zelf downloaden en verwerken in bijvoorbeeld Excel of SPSS. De data die we exporteren is geanonimiseerd en is bedoeld voor een analyse op populatieniveau. De data kan dus niet zonder meer herleid worden naar een individueel persoon.

Methodiek Activiteitenweger toegevoegd

Het tijdschrijven binnen het portaal is verder uitgebreid. In samenwerking met Meander MC hebben we de methodiek van de Activiteitenweger toe kunnen voegen. Gebruikers van deze uitbreiding kunnen in lijn met de methodiek activiteiten wegen, deze inplannen en hier dag en weekoverzichten in zien. Per activiteit en per dag worden de punten berekent en deze zijn in aan grafiek inzichtelijk voor zowel behandelaar als patiënt.

De Activiteitenweger is een optionele extra waarvoor een vergoeding aan Meander MC wordt betaald.


De nieuwe App is er!

Het was al aangekondigd tijdens de gebruikersgroep: De nieuwe app is er! De App is helemaal nieuw vormgegeven en zal in de loop van 2018 alle basisfunctionaliteit van het portaal ook beschikbaar maken op de telefoon en tablets. We werken nu samen met de eerste organisaties om de App ook in hun huisstijl uit te kunnen leveren.

Oefeningen downloaden

Voor klanten die als onderdeel van hun abonnement al onze inhoud afnemen is er een extra mogelijkheid bijgekomen: Het downloaden van oefeningen direct vanuit de Marktplaats. Als u een oefening bekijkt in de marktplaats is deze nu voorzien van een download knop. Hiermee wordt de oefening direct overgezet naar uw eigen installatie. Naast een individuele oefening kunt u ook in één keer een hele doelgroep downloaden. Hiermee bepaald u zelf welke oefeningen u lokaal wilt kunnen gebruiken!

Kleine verbeteringen

  • Het is nu mogelijk om een huiswerk uit een week verder uit het verleden te kopiëren. De gekopieerde oefeningen worden dan in de lopende en opvolgende weken ingepland.
  • Het is nu mogelijk om per patiënt bij een oefening aan te geven dat deze niet gebruikt mag worden voor aanvullend oefenen. Hierdoor is het mogelijk om bij een terugval of ander incident specifieke oefeningen te verbergen die anders gewoon uitgevoerd zouden kunnen worden.
  • De patiënt kan de inhoud van het schriftje nu zelf downloaden in PDF formaat. Alleen de berichten zelf worden geëxporteerd. Bijlages zoals word-bestanden, video’s en foto’s worden niet meegenomen.
  • Het is nu mogelijk om een behandelaar uit te schrijven in plaats van het account echt te verwijderen. Dit kan gebruikt worden als een collega langere tijd afwezig is. Een uitgeschreven behandelaar kan niet inloggen en geen berichten meer ontvangen.
  • Bij het klaarzetten van artikelen voor een patiënt is er een zoekfunctie toegevoegd.
  • De publieke pagina’s voor o.a. het resetten van een wachtwoord zijn opnieuw vormgegeven

Vragen?

Neem contact met ons op via support@telerevalidatie.nl